Normy a certifikáty – Získavanie dôvery vďaka transparentnosti a kontrole

Neustále dodržiavanie národných i nadnárodnych štandardov a noriem vytvára základ pre myslenie a konanie všetkých podnikov patriacich do skupiny NIEDAX GROUP. Naši zákazníci sa môžu spoľahnúť, že naše výrobky sú vyrábané v súlade s národnými a medzinárodnými normami a spĺňajú tie najvyššie kvalitatívne požiadavky.

Vzhľadom k tomu, že nie všetky normy a certifikácie sa rovnako vzťahujú na všetky produkty a spoločnosti, sme pripravení zodpovedať Vaše konkrétne otázky v tejto oblasti, ktoré platia vo Vašom konkrétnom prípade.

Najdôležitejšie certifikáty

Ceritifikát zhody požiaru odolných trás

Vyhlásenia o zhode

Vyhlásenia o zhode

DASt 022
 • Certifikácia podľa DASt 022

Výrobky zodpovedajú nasledujúcim normám...

... norme DIN/DIN EN
 • DIN 4102-12
 • DIN 50938
 • DIN EN 61537
 • DIN EN 50085-1
 • DIN EN 50085-2-1
 • DIN EN 50085-2-3
 • DIN EN 50085-2-4
 • DIN EN 61386-21
 • DIN EN ISO 1461
 • DIN EN 10346
 • DIN EN ISO 10684
 • DIN EN ISO 2081
 • DIN EN 62444
 • DIN EN 60238
 • DIN EN 60998-1
 • DIN EN 60998-2-1
 • DIN EN 60998-2-2
 • DIN EN 62561-1
 • DIN EN 61914
 • DIN EN 60715
 • DIN EN 60670-1
 • DIN EN 60670-22

… norme VDE
 • DIN VDE 0603-2
 • DIN VDE 0606-1
 • DIN VDE 0618-1

… v Taliansku
 • IMQ

... v Kanade
 • NEMA VE1
 • CAN/CSA – C22.2 No. 62 – 93

... v Rakúsku
 • ÖVE/ÖNORM EN 60998-1

... v USA
 • UL 5
 • UL 467

Potrebujete pomoc? Sme radi, že vám môžeme pomôcť.

Tel.: +421 02 446 30 934
Fax: +421 09 15 776 388
E-mail: niedax@SPAMPROTECTIONniedax.sk