Ekologická zodpovednosť

Sme si vedomí toho, že prírodné zdroje predstavujú vysoko dôležitú, ale zároveň obmedzenú komoditu. Podliehajú preto výnimočnej ochrane a vyžadujú zodpovedné zaobchádzanie, aby tak mohli slúžiť aj našim budúcim generáciám.

Náš cieľ, neustále prispievať k ochrane prírody, sa odráža v šetrnom spôsobe zaobchádzania s prírodnými zdrojmi: keďže nie je možné prírodné zdroje využívať v takej miere, ako sa dokážu obnoviť, stavili sme na šetrnosť a obmedzenie tvorby zbytočného odpadu, na nachádzanie možnosti jeho opätovného využitia a spracovania a v neposlednom rade na výrobu vysoko kvalitatívnych produktov s dlhou životnosťou.

Ďalším opatrením je stále sledovanie hodnôt spotreby a následná optimalizácia výroby. Nás cieľ na ochranu životného prostredia spočíva v neustálom zlepšovaní sa, a to v oveľa širšom rozsahu, ako je príslušnými zákonnými opatreniami určené.

Sledovaním cieľa trvalo udržateľného rozvoja chceme taktiež dosiahnuť vybudovanie inovatívnej spoločnosti využívajúcej najnovšie technológie.

Niedax SK – Spoločnosť patriaca do NIEDAX GROUP arrownahor