Ekonomická udržateľnosť

Ekonomická činnosť usilujúca sa o presadenie sa na trhu s vysokou konkurenciou, si vyžaduje byť neustále o krok vpredu, sledovať trh a byť schopný sa v krátkej dobe prispôsobiť zmenám.

K tomu patrí na jednej strane koncentrácia sa na konkrétny centrálny obchodný záujem, ale na strane druhej prispieva zmysluplná strategická akvizícia k zvyšovaniu kompetencií a k flexibilnejšej a hospodárnejšej ponuke, výrobe a službám.

Vhodné investície alebo štrukturálne zmeny súčasnej produkcie môžu technologicky alebo organizačne priniesť nové možnosti. Pritom je našou silnou výhodou princíp „Všetko z jednej ruky”, pretože len my sami rozhodujeme o obsahu a rozsahu našej výroby.

Náš hospodársky cieľ spočíva v tom, byť vďaka zdravej sebakritike a flexibilite neustále otvorení voči novým, ziskprinášajúcim, zmenám, vďaka ktorým si zabezpečujeme silnejšiu pozíciu na trhu v porovnaní s konkurenciou a ktoré zároveň posilňujú i naše zastúpenia.

Kontakt

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky:
Telefón
+421/02/ 446 30 934

Niedax SK – Spoločnosť patriaca do NIEDAX GROUP arrownahor