Sociálna udržateľnosť

Príjemné a trvalé pracovné prostredie, vytvára základ pre zdravé, spokojné a motivované spoločenstvo zamestnancov.

Základom toho sú solídne preventívne opatrenia, ktoré sa netýkajú len bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, ale takisto posilňujú všeobecné povedomie o bezpečnosti všetkých zamestnancov.

Takisto naša ponuka na skrátený pracovný úväzok či flexibilný pracovný čas umožňujú našim zamestnancom skĺbiť rodinu a pracovný život v zmysle Work-Life-Balance.

Vďaka nášmu systému vzdelávania nepokrývame len vlastnú potrebu na skúsených pracovníkov, ale takisto aj spoločnosti, ktoré nemajú možnosť zabezpečiť vlastné školenia pre svojich zamestnancov, profitujú z našich vysoko kvalifikovaných absolventov.

Kontakt

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky:
Telefón
+421/02/ 446 30 934

Niedax SK – Spoločnosť patriaca do NIEDAX GROUP arrownahor