Zodpovednosť podniku

Ako jeden z najväčších svetových výrobcov káblových nosných systémov cíti NIEDAX GROUP povinnosť, prevziať zodpovednosť za podnikateľské konanie, v zmysle Corporate Social Responsibility, vo všetkých svojich národných i medzinárodných zastúpeniach. Sme presvedčení, že transparentný a vysokým etickým nárokom podliehajúci manažment výrazne posilňuje schopnosti podniku, a tým prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju a budovaniu zdravého ekonomického rastu.

Zároveň je našou snahou nájsť rovnováhu medzi dosahovaním našich ekonomických, ekologických a sociálnych cieľov. Tieto základné princípy sú zaznamenané aj v našom kódexe správania – Code of Conduct.

Kontakt

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky:
Telefón
+421/02/ 446 30 934

Niedax SK – Spoločnosť patriaca do NIEDAX GROUP arrownahor