Plnou parou vpred so špeciálnou produkciou

Výnimočne efektívna výroba a distribúcia energie, šetrná k životnému prostrediu, vytvára neodmysliteľný základ pre vysokopriemyselné národné hospodárstvo.

Káblové nosné systémy s vysokými nárokmi práve na individualitu a komplexnosť sú v tejto oblasti nevyhnutné a využívajú sa ako v klasických zariadeniach na výrobu elektrickej energie, tak aj v solárnych a veterných elektrárňach.

NIEDAX GROUP je v oboch sektoroch silne zastúpená a prispieva tak svojim podielom do budúcnosti v oblasti výroby elektrickej energie.

Potrebujete pomoc? Sme radi, že vám môžeme pomôcť.

Tel.: +421 02 446 30 934
Fax: +421 09 15 776 388
E-mail: niedax@SPAMPROTECTIONniedax.sk