Plnou parou vpred so špeciálnou produkciou

Výnimočne efektívna výroba a distribúcia energie, šetrná k životnému prostrediu, vytvára neodmysliteľný základ pre vysokopriemyselné národné hospodárstvo.

Káblové nosné systémy s vysokými nárokmi práve na individualitu a komplexnosť sú v tejto oblasti nevyhnutné a využívajú sa ako v klasických zariadeniach na výrobu elektrickej energie, tak aj v solárnych a veterných elektrárňach.

NIEDAX GROUP je v oboch sektoroch silne zastúpená a prispieva tak svojim podielom do budúcnosti v oblasti výroby elektrickej energie.

Kontakt

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky:
Telefón
+421/02/ 446 30 934

Niedax SK – Spoločnosť patriaca do NIEDAX GROUP arrownahor