Inštalačné systémy v infraštruktúre

Nákupné centrá, stanice, letiská: všade, kde sa zdržiava veľký počet ľudí má požiarna bezpečnosť najvyššiu prioritu. Núdzové osvetlenia, výťahy, zariadenia na odvod dymu a veľa iných musia počas určitej doby zostať v prevádzke, s cieľom záchraniť ľudské životy. Už dlho poskytuje NIEDAX GROUP premyslené systémy, ktoré zaručujú túto funkčnú odolnosť pri požiari. Naše inštalačné systémy s funkčnou odolnosťou, odskúšané podľa STN 92 025: 2012, ponúkajú rozličné konštrukčné možnosti na stenu alebo na strop, čím Vám zabezpečujú flexibilitu pri práci.

Kontakt

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky:
Telefón
+421/02/ 446 30 934

Niedax SK – Spoločnosť patriaca do NIEDAX GROUP arrownahor