Maximálna bezpečnosť s požiarne odskúšanými kompletnými systémami

S inteligentným a na požiarnu odolnosť odksúšaným systémom sa stará NIEDAX GROUP o maximálnu bezpečnosť a bezporuchovú prevádzku pomocou vynikajúceho Cable Management v oblasti stavby Tunelov. Okrem toho navedú naše systémy núdzového osvetlenia zo sklom tvrdeného plastu cestujúcich rýchlo a bezpečne k núdzovým východom. Požiarna a protikorózna ochrana, mechanická odolnosť a minimálna tepelná vodivosť sú len niektoré z požiadaviek na splnenie i tých najvyšších nárokov.

Potrebujete pomoc? Sme radi, že vám môžeme pomôcť.

Tel.: +421 02 446 30 934
Fax: +421 09 15 776 388
E-mail: niedax@SPAMPROTECTIONniedax.sk