Maximálna bezpečnosť s požiarne odskúšanými kompletnými systémami

S inteligentným a na požiarnu odolnosť odksúšaným systémom sa stará NIEDAX GROUP o maximálnu bezpečnosť a bezporuchovú prevádzku pomocou vynikajúceho Cable Management v oblasti stavby Tunelov. Okrem toho navedú naše systémy núdzového osvetlenia zo sklom tvrdeného plastu cestujúcich rýchlo a bezpečne k núdzovým východom. Požiarna a protikorózna ochrana, mechanická odolnosť a minimálna tepelná vodivosť sú len niektoré z požiadaviek na splnenie i tých najvyšších nárokov.

Kontakt

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky:
Telefón
+421/02/ 446 30 934

Niedax SK – Spoločnosť patriaca do NIEDAX GROUP arrownahor