Kde sa stretávajú masy ľudí …

… tam sú aj nároky na bezproblémovú prevádzku a bezpečnosť veľmi vysoké. Výnimočné požiadavky na elektrickú infraštruktúru vo vysoko komplexnom prostredí môže naplniť len skúsený špecialista, akým je NIEDAX GROUP. Preto nájdete naše produkty v mnohých verejných budovách: od štadiónov a športových arén cez nemocnice až po administratívne a spoločenské budovy.

Potrebujete pomoc? Sme radi, že vám môžeme pomôcť.

Tel.: +421 02 446 30 934
Fax: +421 09 15 776 388
E-mail: niedax@SPAMPROTECTIONniedax.sk