Kde sa stretávajú masy ľudí …

… tam sú aj nároky na bezproblémovú prevádzku a bezpečnosť veľmi vysoké. Výnimočné požiadavky na elektrickú infraštruktúru vo vysoko komplexnom prostredí môže naplniť len skúsený špecialista, akým je NIEDAX GROUP. Preto nájdete naše produkty v mnohých verejných budovách: od štadiónov a športových arén cez nemocnice až po administratívne a spoločenské budovy.

Kontakt

Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky:
Telefón
+421/02/ 446 30 934

Niedax SK – Spoločnosť patriaca do NIEDAX GROUP arrownahor